Pozývame Vás do nášho mliečneho baru,
 PO - PIA: 9.oo - 16.30!

        50. výročie založenie SPŠP

        fotografie

Prevencia sociálno - patologických javov
  odkaz 
   
Streda, 05 August 2015
Dnes má meniny : Hortenzia
Úvod

Prípravný kurz

 

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
organizačné zložky: Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra, Hotelová akadémia Nitra, Športové gymnázium Nitra
P R Í P R A V N Ý   K U R Z
zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (ANJ/NEJ), z matematiky a  chémie
P R E  P R I J A T Ý C H   Ž I A K O V   D O  1. R O Č N Í K A
sa koná v termíne od 20. do 23. augusta 2013
v počte 24 vyučovacích hodín (6 hodín denne)
Pre účastníkov kurzu bude zabezpečený obed, pre žiakov ubytovaných na školskom internáte celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera).
Prípravný kurz pre prijatých žiakov do 1. ročníka stojí 10 € (4 dni kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 16 € (4 dni kurzu, ubytovanie, celodenná strava).
V prípade záujmu je potrebné najneskôr do 1. júla 2013 na sekretariáte riaditeľa školy (prízemie, číslo dverí 29) v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod. uhradiť sumu kurzu vo výške    10 €, v prípade žiakov ubytovaných na ŠI 16 €,  uviesť meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia a organizačnú zložku, na ktorú je prijatý (SPŠP, HA, ŠG).
Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko mimo okresu Nitra, môžu uhradiť uvedenú sumu aj v prvý deň konania prípravného kurzu, avšak do 1. júla 2013 musia  elektronicky ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) alebo na telefónnom čísle 037/6533885 potvrdiť svoju účasť (resp. požiadať o ubytovanie). Ubytovať sa môžu už od popoludnia 19.8.2013 (pondelok).
Mgr. Jaroslav Maček
riaditeľ školy

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

organizačné zložky: Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra, Hotelová akadémia Nitra, Športové gymnázium Nitra

 

P R Í P R A V N Ý   K U R Z

zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (ANJ/NEJ) a z matematiky

P R E  P R I J A T Ý C H   Ž I A K O V 

D O  1. R O Č N Í K A

sa koná v termíne od 24. do 28. augusta 2015

v počte 30 vyučovacích hodín (6 hodín denne)

 

Pre účastníkov kurzu bude zabezpečený obed, pre žiakov ubytovaných na školskom internáte celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera).

Prípravný kurz pre prijatých žiakov do 1. ročníka stojí 13 € (5 dní kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 25 € (5 dní kurzu, ubytovanie, celodenná strava).

V prípade záujmu je potrebné najneskôr do 30. júna 2015 na sekretariáte riaditeľa školy (prízemie, číslo dverí 29) v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hod. uhradiť sumu kurzu vo výške 13 €, v prípade žiakov ubytovaných na ŠI 25 €, uviesť meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia a organizačnú zložku, na ktorú je prijatý (SPŠP, HA, ŠG) a cudzí jazyk (ANJ/NEJ), ktorý sa na škole bude učiť ako 1.cudzí jazyk.  

 

Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko mimo okresu Nitra, môžu uhradiť uvedenú sumu aj v prvý deň konania prípravného kurzu, avšak do 30. júna 2015 musia elektronicky Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo na telefónnom čísle 037/6533885 potvrdiť svoju účasť  (resp. požiadať o ubytovanie). Ubytovať sa je možné už od nedele popoludnia 23.8.2015 (prosíme uviesť pri nahlásení účasti na kurze!).

                                                                                                       Mgr. Jaroslav Maček

                                                                                                                riaditeľ školy

 

Oznam druhé kolo prijímacie skušky

Druhé kolo prijímacích skúšok – 16. jún 2015

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na našej škole, že druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok  2015/2016 v študijnom odbore: 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín sa uskutoční 16. júna 2015.

 

Prijímacie skúšky sa budú konať 16. júna 2015 (utorok) o 8 h.

 

V prípade záujmu o štúdium môže zákonný zástupca žiaka podať ďalšiu prihlášku priamo na tunajšiu školu  do  12. júna 2015. Prihlášku potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

 

Pri prijímaní na strednú školu platia rovnaké kritériá ako v I. kole prijímacích skúšok.
 

Oznam pre rodičov

Adresa: ŠKOLSKÝ INTERNÁT, SPOJENÁ ŠKOLA, SLANČÍKOVEJ 2, 950 50  NITRA
Telefonický kontakt: 037/ 73 33 489

Oznamujeme všetkým rodičom ubytovaných žiakov na školskom internáte, že na základe rozhodnutia vedenia
Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra sa od januára 2015 zvyšuje poplatok za ubytovanie nasledovne:
  
Platenie:
Naši žiaci:    suma 16,60 €/1 mes.      na 18,- €                                                                                 
Cudzí žiaci:  suma 23,23 €/1 mes.     na  25,- €
Preto je potrebné včas upraviť sumu na trvalých príkazoch.
 
Mrg. Jaroslav Maček
riaditeľ školy
 

Výročie

Oslava 50.výročia založenia 
SPŠP Nitra

skola

                 

        50 rokov v živote človeka i školy je dosť na to, aby sme mohli bilancovať, hodnotiť a zamyslieť sa nad predchádzajúcimi rokmi. V živote školy je to čas, keď už dávno prekonala detské choroby, čas keď si stačila uvedomiť samu seba a vybudovať si rešpekt vo svojom okolí. Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre počas päťdesiatich rokov svojej existencie stihla vstúpiť do života tisícok ľudí viacerých generácií. Jej prví absolventi sú dnes už na dôchodku. Jeden z najstarších pedagógov, ktorí stáli pri jej zrode, JUDr. Mgr. Gejza Višňovský, žiaľ zomrel vo veku94 rokov krátko potom, ako si stihol pre túto pamätnicu zaspomínať. V pamätnici k 50. výročiu SPŠ – potravinárskej v Nitre nebudú učebné plány, osnovy, hodnotenia predmetových komisií, zoznamy mien pedagógov, zamestnancov, absolventov... Priestor v nej dostanú najmä spomienky bývalých kolegov, dnes už dôchodcov, ktorí na škole odučili desiatky rokov a vtlačili jej hlboko ľudské a nezameniteľné genius loci. Tie majú veľkú výpovednú hodnotu a prezradia o rokoch minulých najviac. Veríme, že ich spomínanie, doplnené dobovými fotografiami, bude aj pre súčasných pedagógov, zamestnancov i študentov školy zaujímavé a inšpiratívne.

Všetkým patrí vďaka a uznanie. Rovnako tým, ktorí jej ešte ako batoľaťu pomáhali pri jej zrode, tým, ktorí ju viedli počas búrlivých rokov puberty a dospievania, i tým, ktorí ju priviedli až do zrelého veku päťdesiatničky. Nemožno nespomenúť ani rodičov, ktorí jej verili a zverili svoje deti. So zadosťučinením môžeme konštatovať, že dnes už školské lavice „derú“ ich vlastné deti a dialóg viacerých starších pedagógov so svojimi bývalými žiakmi má pokračovanie ako dialóg s rodičmi svojich súčasných študentov. Nikto z tisícok ľudí, ktorí so Strednou priemyselnou školou potravinárskou v Nitre spojili istú etapu svojho života nebol len akousi  súčiastkou, ozubeným kolieskom, potrebným pre jej fungovanie. Každý jeden bol dôležitý, všetci tu zanechali výraznú stopu . A čo nám bolo a verme, že ešte dlhé roky bude vďaka škole dopriate? Istota, že opäť ráno stretneme zvedavé, ale aj patrične kritické tváre našich žiakov, istota, že nás na ulici pozdraví a spýta sa, ako sa nám darí bývalý žiak alebo kolega. To vôbec nie je málo...

 

Poprajme našej jubilantke, aby v nej učili ľudia múdri duchom a aby sa v nej učili ešte ďalšie generácie žiakov prahnúcich po vzdelaní.

 

História školy

 
Naša škola dosiahla práve tento rok 50-ročnú históriu a z nej vyplývajú jej bohaté skúsenosti. Presvedčíte sa o tom, ak sa rozhodnete prísť medzi nás. Materiálne vybavenie školy zodpovedá požiadavkám teoretickej i praktickej výučby súčasnej doby. Chemické a biologické laboratóriá, odborné učebne elektrotechniky, automatizácie, fyziky, videoučebňa a učebne informatiky sú na vysokej úrovni. Samozrejmosťou je internet...
 
Súčasťou areálu školy je aj školská pekáreň, bufet a výrobňa vegetariánskych jedál, kde žiaci vykonávajú odbornú prax. Pre odborné ekonomické vzdelanie slúži okrem ekonomiky aj voliteľný predmet výchova k podnikaniu tzv. anglický projekt.

Škola zabezpečuje žiakom edukačný proces, ale poskytuje im aj bohaté možnosti využívania voľného času na 4 tenisových kurtoch, futbalovom ihrisku, 2 antukových volejbalových ihriskách, 2 plážových volejbalových ihriskách,  v stolnotenisovej herni, v 2 pohybových štúdiách, v 2 telocvičniach, 3 posilňovniach, atletickej hale, školskom bazéne. Nové sily môžu načerpať v novovybudovanom rehabilitačno - relaxačnom centre priamo v budove školy. Toto regeneračné centrum zahŕňa hydromasáže, vírivky, saunu a mnohé iné.
Ubytovanie poskytuje žiakom Školský internát v zrekonštruovaných dvoj- alebo trojlôžkových izbách.