Pozývame Vás do nášho mliečneho baru,
 PO - PIA: 9.oo - 16.30!

        50. výročie založenie SPŠP

        fotografie

Prevencia sociálno - patologických javov
  odkaz 
Dnes je 22. 09. 2014, meniny má: Matúš a zajtra má meniny: Móric
Úvod

Organizácia školského roka 2014/2015

Školský rok 2014/2015:

Školské vyučovanie: 
Školský rok sa začína 1.9.2014 a končí 31.8.2015. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2.9.2014 (utorok) slávnostným otvorením o 9:00 v spoločenskej hale a končí 30.1.2015 (piatok). 
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 3.2.2015 (utorok) a končí sa 30.6.2015 (utorok).

 

Školské prázdniny a voľné dni: 
Jesenné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 30.10.2014 a končia v piatok 31.10.2014, vyučovanie sa začína v pondelok 3.11.2014. 
Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 22.12.2014 a končia sa v stredu 7.1.2015, vyučovanie sa začína vo štvrtok 8.1.2015. 
Polročné prázdniny sú v pondelok 2.2.2015. Vyučovanie pokračuje v utorok 3.2.2015. 
Jarné prázdniny trvajú týždeň, ich termín na území Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského kraja je od 2.3. do 6.3.2015.

Vyučovanie pokračuje v pondelok 9.3.2015. 
Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 2.4.2015 a končia sa v utorok 7.4.2015, vyučovanie sa začína v stredu 8.4.2015. 
Letné prázdniny sa začínajú v stredu 1.7.2015 a končia sa 31.8.2015.

 

Prijímacie pohovory: 
sa uskutočnia v dvoch májových termínoch.

Maturitné skúšky: 
Mimoriadne skúšobné obdobie za školský rok 2013/2014 - praktická časť odbornej zložky (PČOZ) maturitnej skúšky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) sú 4. - 8.9.2014. 


Riadne skúšobné obdobie za školský rok 2014/2015 externá časť (EČ MS) a písomná forma internej časti (PFIČ MS) sa uskutočnia: 
slovenský jazyk a literatúra - 17.3.2015 (utorok) 
anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky jazyk - 18.3.2015 (streda) 
matematika - 19.3.2015 (štvrtok) 
Praktická časť odbornej zložky (PČOZ MS) - akcia sa uskutoční v mesiacoch marec a apríl 2015. 
Termín konania ústnej formy internej časti (UFIČ MS) je 18.5. - 22.5.2015

 

Klasifikačné porady: 
za prvý polrok: 27.1.2015 (utorok) 
za druhý polrok: maturitné ročníky SŠ 6.5.2015 (streda) 
druhé až štvrté ročníky HA: 11.6.2015 (štvrtok) 
prvý ročník HA: 25.6.2015 (štvrtok)

 

Nástup žiakov na odbornú prax bude od 17.6.2015 (streda), vyučovanie v druhom až štvrtom ročníku sa končí 16.6.2015 (utorok).

 

Vydávanie vysvedčení: 

Vysvedčenie za prvý polrok sa nevydáva, žiakom sa 30.1.2015 (piatok) vydajú výpisy z katalógu. 
Okrem maturantov sa za druhý polrok vydáva vysvedčenie všetkým ročníkom 30.6.2015 (utorok).

 

Vianočná akadémia: 
Spojená pre HA a SPŠP. Po imatrikuláciách 17.12.2014 (streda). Pre ŠG 18.12. (štvrtok).

Divadelné predstavenie HA, SPŠP, ŠG: 
marec 2015

 

Nitra, 28. august 2014

Mgr. Jaroslav Maček

riaditeľ školy

 

Výročie

Oslava 50.výročia založenia 
SPŠP Nitra

skola

                 

        50 rokov v živote človeka i školy je dosť na to, aby sme mohli bilancovať, hodnotiť a zamyslieť sa nad predchádzajúcimi rokmi. V živote školy je to čas, keď už dávno prekonala detské choroby, čas keď si stačila uvedomiť samu seba a vybudovať si rešpekt vo svojom okolí. Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre počas päťdesiatich rokov svojej existencie stihla vstúpiť do života tisícok ľudí viacerých generácií. Jej prví absolventi sú dnes už na dôchodku. Jeden z najstarších pedagógov, ktorí stáli pri jej zrode, JUDr. Mgr. Gejza Višňovský, žiaľ zomrel vo veku94 rokov krátko potom, ako si stihol pre túto pamätnicu zaspomínať. V pamätnici k 50. výročiu SPŠ – potravinárskej v Nitre nebudú učebné plány, osnovy, hodnotenia predmetových komisií, zoznamy mien pedagógov, zamestnancov, absolventov... Priestor v nej dostanú najmä spomienky bývalých kolegov, dnes už dôchodcov, ktorí na škole odučili desiatky rokov a vtlačili jej hlboko ľudské a nezameniteľné genius loci. Tie majú veľkú výpovednú hodnotu a prezradia o rokoch minulých najviac. Veríme, že ich spomínanie, doplnené dobovými fotografiami, bude aj pre súčasných pedagógov, zamestnancov i študentov školy zaujímavé a inšpiratívne.

Všetkým patrí vďaka a uznanie. Rovnako tým, ktorí jej ešte ako batoľaťu pomáhali pri jej zrode, tým, ktorí ju viedli počas búrlivých rokov puberty a dospievania, i tým, ktorí ju priviedli až do zrelého veku päťdesiatničky. Nemožno nespomenúť ani rodičov, ktorí jej verili a zverili svoje deti. So zadosťučinením môžeme konštatovať, že dnes už školské lavice „derú“ ich vlastné deti a dialóg viacerých starších pedagógov so svojimi bývalými žiakmi má pokračovanie ako dialóg s rodičmi svojich súčasných študentov. Nikto z tisícok ľudí, ktorí so Strednou priemyselnou školou potravinárskou v Nitre spojili istú etapu svojho života nebol len akousi  súčiastkou, ozubeným kolieskom, potrebným pre jej fungovanie. Každý jeden bol dôležitý, všetci tu zanechali výraznú stopu . A čo nám bolo a verme, že ešte dlhé roky bude vďaka škole dopriate? Istota, že opäť ráno stretneme zvedavé, ale aj patrične kritické tváre našich žiakov, istota, že nás na ulici pozdraví a spýta sa, ako sa nám darí bývalý žiak alebo kolega. To vôbec nie je málo...

 

Poprajme našej jubilantke, aby v nej učili ľudia múdri duchom a aby sa v nej učili ešte ďalšie generácie žiakov prahnúcich po vzdelaní.

 

História školy

 
Naša škola dosiahla práve tento rok 50-ročnú históriu a z nej vyplývajú jej bohaté skúsenosti. Presvedčíte sa o tom, ak sa rozhodnete prísť medzi nás. Materiálne vybavenie školy zodpovedá požiadavkám teoretickej i praktickej výučby súčasnej doby. Chemické a biologické laboratóriá, odborné učebne elektrotechniky, automatizácie, fyziky, videoučebňa a učebne informatiky sú na vysokej úrovni. Samozrejmosťou je internet...
 
Súčasťou areálu školy je aj školská pekáreň, bufet a výrobňa vegetariánskych jedál, kde žiaci vykonávajú odbornú prax. Pre odborné ekonomické vzdelanie slúži okrem ekonomiky aj voliteľný predmet výchova k podnikaniu tzv. anglický projekt.

Škola zabezpečuje žiakom edukačný proces, ale poskytuje im aj bohaté možnosti využívania voľného času na 4 tenisových kurtoch, futbalovom ihrisku, 2 antukových volejbalových ihriskách, 2 plážových volejbalových ihriskách,  v stolnotenisovej herni, v 2 pohybových štúdiách, v 2 telocvičniach, 3 posilňovniach, atletickej hale, školskom bazéne. Nové sily môžu načerpať v novovybudovanom rehabilitačno - relaxačnom centre priamo v budove školy. Toto regeneračné centrum zahŕňa hydromasáže, vírivky, saunu a mnohé iné.
Ubytovanie poskytuje žiakom Školský internát v zrekonštruovaných dvoj- alebo trojlôžkových izbách.