Pozývame Vás do nášho mliečneho baru,
 PO - PIA: 9.oo - 16.30!

        50. výročie založenie SPŠP

        fotografie

Prevencia sociálno - patologických javov
  odkaz 
   
Pondelok, 31 August 2015
Dnes má meniny : Nora
Úvod

Organizácia otvorenia školského roka 2015/2016

OZNAM

 

Slávnostné otvorenie školského rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. septembra 2015 (v stredu)

podľa nasledovného harmonogramu:


Na SPŠP:            o 8,00 hod.                  v spoločenskej hale

Na HA:               o 9,00 hod.                  v spoločenskej hale

Na ŠG:                o 10,00 hod.                v spoločenskej hale

 

                         

Mgr. Jaroslav Maček

riaditeľ školy

 

Organizácia školského roka 2015/2016

  Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

organizačné zložky

Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra

Hotelová akadémia Nitra

Športové gymnázium Nitra

Organizácia školského roka 2015/2016

 

 

Školský rok  sa  začína 1. septembra 2015  a  končí 31. augusta 2016.

 

Školské vyučovanie :

  • Školské vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra 2015 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2015 (vo štvrtok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí  29. januára 2016 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).

 

Školské prázdniny:

  • Jesenné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 29. októbra 2015 a končia v piatok 30. októbra 2015, vyučovanie sa začína v pondelok  2. novembra 2015.
  • Vianočné prázdniny sa začínajú v stredu 23. decembra 2015 a končia sa vo štvrtok 7. januára 2016, vyučovanie sa začína  piatok  8. januára 2016.
  • Polročné prázdniny sú v pondelok 1. februára 2016. Vyučovanie pokračuje  v utorok 2. februára 2016.
  • Jarné prázdniny trvajú týždeň, ich termín na území  Nitrianskeho kraja je od 22. februára  do 26. februára  2016. Vyučovanie pokračuje v pondelok 29. februára 2016.
  • Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 24. marca 2016  a končia sa v utorok  29. marca 2016, vyučovanie sa začína v stredu 30. marca 2016.
  • Letné prázdniny sa začínajú piatok 1. júla 2016 a končia sa 2. septembra 2016. Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok  5. septembra 2016 .

 

Prijímacie pohovory :

ŠG  :

talentové skúšky          marec 2016

SPŠP, HA a ŠG máj 2016

Maturitné skúšky :

Mimoriadne skúšobné obdobie za školský rok 2014/2015:

Opravný termín EČ  PFIČ MS pre školský rok 2014/2015.                              3.– 8. sept. 2015

ÚFIČ MS v mimoriadnom termíne:                                                                   4. - 8. sept.  2015

 

 

Prípravný kurz

 

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
organizačné zložky: Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra, Hotelová akadémia Nitra, Športové gymnázium Nitra
P R Í P R A V N Ý   K U R Z
zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (ANJ/NEJ), z matematiky a  chémie
P R E  P R I J A T Ý C H   Ž I A K O V   D O  1. R O Č N Í K A
sa koná v termíne od 20. do 23. augusta 2013
v počte 24 vyučovacích hodín (6 hodín denne)
Pre účastníkov kurzu bude zabezpečený obed, pre žiakov ubytovaných na školskom internáte celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera).
Prípravný kurz pre prijatých žiakov do 1. ročníka stojí 10 € (4 dni kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 16 € (4 dni kurzu, ubytovanie, celodenná strava).
V prípade záujmu je potrebné najneskôr do 1. júla 2013 na sekretariáte riaditeľa školy (prízemie, číslo dverí 29) v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod. uhradiť sumu kurzu vo výške    10 €, v prípade žiakov ubytovaných na ŠI 16 €,  uviesť meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia a organizačnú zložku, na ktorú je prijatý (SPŠP, HA, ŠG).
Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko mimo okresu Nitra, môžu uhradiť uvedenú sumu aj v prvý deň konania prípravného kurzu, avšak do 1. júla 2013 musia  elektronicky ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) alebo na telefónnom čísle 037/6533885 potvrdiť svoju účasť (resp. požiadať o ubytovanie). Ubytovať sa môžu už od popoludnia 19.8.2013 (pondelok).
Mgr. Jaroslav Maček
riaditeľ školy

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

organizačné zložky: Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra, Hotelová akadémia Nitra, Športové gymnázium Nitra

 

P R Í P R A V N Ý   K U R Z

zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka (ANJ/NEJ) a z matematiky

P R E  P R I J A T Ý C H   Ž I A K O V 

D O  1. R O Č N Í K A

sa koná v termíne od 24. do 28. augusta 2015

v počte 30 vyučovacích hodín (6 hodín denne)

 

Pre účastníkov kurzu bude zabezpečený obed, pre žiakov ubytovaných na školskom internáte celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera).

Prípravný kurz pre prijatých žiakov do 1. ročníka stojí 13 € (5 dní kurzu, vrátane obeda). Ak bude žiak ubytovaný na školskom internáte (ŠI), výška poplatku za kurz je 25 € (5 dní kurzu, ubytovanie, celodenná strava).

V prípade záujmu je potrebné najneskôr do 30. júna 2015 na sekretariáte riaditeľa školy (prízemie, číslo dverí 29) v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hod. uhradiť sumu kurzu vo výške 13 €, v prípade žiakov ubytovaných na ŠI 25 €, uviesť meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia a organizačnú zložku, na ktorú je prijatý (SPŠP, HA, ŠG) a cudzí jazyk (ANJ/NEJ), ktorý sa na škole bude učiť ako 1.cudzí jazyk.  

 

Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko mimo okresu Nitra, môžu uhradiť uvedenú sumu aj v prvý deň konania prípravného kurzu, avšak do 30. júna 2015 musia elektronicky Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo na telefónnom čísle 037/6533885 potvrdiť svoju účasť  (resp. požiadať o ubytovanie). Ubytovať sa je možné už od nedele popoludnia 23.8.2015 (prosíme uviesť pri nahlásení účasti na kurze!).

                                                                                                       Mgr. Jaroslav Maček

                                                                                                                riaditeľ školy

 

Oznam druhé kolo prijímacie skušky

Druhé kolo prijímacích skúšok – 16. jún 2015

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na našej škole, že druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok  2015/2016 v študijnom odbore: 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín sa uskutoční 16. júna 2015.

 

Prijímacie skúšky sa budú konať 16. júna 2015 (utorok) o 8 h.

 

V prípade záujmu o štúdium môže zákonný zástupca žiaka podať ďalšiu prihlášku priamo na tunajšiu školu  do  12. júna 2015. Prihlášku potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

 

Pri prijímaní na strednú školu platia rovnaké kritériá ako v I. kole prijímacích skúšok.
 

Oznam pre rodičov

Adresa: ŠKOLSKÝ INTERNÁT, SPOJENÁ ŠKOLA, SLANČÍKOVEJ 2, 950 50  NITRA
Telefonický kontakt: 037/ 73 33 489

Oznamujeme všetkým rodičom ubytovaných žiakov na školskom internáte, že na základe rozhodnutia vedenia
Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra sa od januára 2015 zvyšuje poplatok za ubytovanie nasledovne:
  
Platenie:
Naši žiaci:    suma 16,60 €/1 mes.      na 18,- €                                                                                 
Cudzí žiaci:  suma 23,23 €/1 mes.     na  25,- €
Preto je potrebné včas upraviť sumu na trvalých príkazoch.
 
Mrg. Jaroslav Maček
riaditeľ školy