Pozývame Vás do nášho mliečneho baru,
 PO - PIA: 9.oo - 16.30!

        50. výročie založenie SPŠP

        fotografie

Prevencia sociálno - patologických javov
  odkaz 
   
Utorok, 03 Marec 2015
Dnes má meniny : Bohumil(a)
Úvod

Hodnotenie mäsových výrobkov a piva

Senzorické hodnotenie výrobkov piva a mäsových výrobkov


"Kde sa pivo varí, tam sa dobre darí, kde sa pivo pije tam sa dobre žije a keď sa k tomu podávajú aj mäsové výrobky tak je to úplne super."


Podobným sloganom sa nieslo aj hodnotenie mäsových výrobkov a piva žiakov IV. a III. ročníka SPŠP Nitra. 
Dňa 11. februára 2015 sa v bare školy uskutočnil 18. ročník hodnotenia mäsových výrobkov a 16. ročník hodnotenia výrobkov piva. Výrobky hodnotili žiaci 4. ročníka odborov výživa a hodnotenie potravín a výživa a šport, ako i žiaci III.A triedy odboru výživa a šport. Ako vzorky boli predložené výrobky veľmi vysokej kvality, čo vo svojom hodnotení potvrdili aj žiaci hodnotiaci predložené vzorky. Svoje poznatky  predniesli pri záverečnom hodnotení.


Poďakovanie patrí najmä sponzorom, ktorí poskytli hodnotené vzorky :

ezgif.com-video-to-gifsponz

Mäsové výrobky :

HSH  Veľké Zálužie, Mecom Humenné, Tauris Rimavská Sobota, Brocka s.r.o Hlohovec, Súkenník s.r.o Pata, Berto s.r.o Vysoká na Morave, Tatrakon a.s. Poprad

 

Výrobky piva :

Pivovar Heineken a.s. Hurbanovo, Pivovar Topvar a.s. Veľký Šariš, Pivovar Staropramen a.s. Praha, Pivovar Budvar n.p. České Budějovice, Pivovar Svijany s.r.o Svijany, Pivovar Steiger s.r.o Vyhne, Pivovar Urpiner s.r.o Banská Bystrica


 

Prehliadka a hodnotenie vín

Motto : Syry a víno, to vždy ide spolu (Vo víne je pravda, ale s dobrým syrom to platí viac)

Ako každý rok i tento rok sa 17. februára uskutočnilo 20. ročník hodnotenia syrov a 19. ročník hodnotenia vín. Hodnotenia sa zúčastnili žiaci IV. A triedy a III.A triedy. Na úvod hodnotenia odznela odborná prednáška odborného asistenta z Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU Nitra Ing. Petra Czaka, PhD., na tému rozdelenia vinohradníckych oblastí na Slovensku  a dodržania predpísaných zásad počas degustácie bieleho i červeného vína.

 

Vzorky na hodnotenie zabezpečili sponzori :

 

Syry :                                                                                                                                                                                     Víno:

Liptmilk LiptovskýMikulášlogo-vinonitra

Milsy Bánovce

Agrofarma Červený Kameň

Levmilk Levice

Tami Kežmarok

Bel Michalovce

Nika Považská Bystrica

 

Po vykonaní degustácie syrov i vína študenti referovali o hodnotení vo svojich príspevkoch, kde vysoko hodnotili kvalitu predložených vzoriek a svojim hodnotením potvrdili vedomosti nadobudnuté počas teoretického vyučovania.

 

fotogaléria

 

Hodnotenie čokolády, cukrárskych výrobkov a pečiva

Dňa 4. februára 2015 sa v priestoroch Spojenej školy uskutočnil 18. ročník Prehliadok a hodnotenia čokolád, čokoládových výrobkov, pekárskych a cukrárskych výrobkov. Ako prvé si žiaci vypočuli odbornú prednášku na tému „Polevy a náplne v cukrárskom priemysle“, ktorú predniesla Ing. Eva Ivanišová PhD. z SPU Nitra. Následne na to žiaci piatych hodnotiacich komisií zo IV. A, III. A triedy posudzovali zmyslové vlastnosti vybraných druhov cukroviniek, chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov. V závere prehliadok predsedovia komisií prezentovali výsledky, ku ktorým dospeli počas hodnotenia.

 

fotogaléria

 

Oznam pre rodičov

Adresa: ŠKOLSKÝ INTERNÁT, SPOJENÁ ŠKOLA, SLANČÍKOVEJ 2, 950 50  NITRA
Telefonický kontakt: 037/ 73 33 489

Oznamujeme všetkým rodičom ubytovaných žiakov na školskom internáte, že na základe rozhodnutia vedenia
Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra sa od januára 2015 zvyšuje poplatok za ubytovanie nasledovne:
  
Platenie:
Naši žiaci:    suma 16,60 €/1 mes.      na 18,- €                                                                                 
Cudzí žiaci:  suma 23,23 €/1 mes.     na  25,- €
Preto je potrebné včas upraviť sumu na trvalých príkazoch.
 
Mrg. Jaroslav Maček
riaditeľ školy
 

Výročie

Oslava 50.výročia založenia 
SPŠP Nitra

skola

                 

        50 rokov v živote človeka i školy je dosť na to, aby sme mohli bilancovať, hodnotiť a zamyslieť sa nad predchádzajúcimi rokmi. V živote školy je to čas, keď už dávno prekonala detské choroby, čas keď si stačila uvedomiť samu seba a vybudovať si rešpekt vo svojom okolí. Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre počas päťdesiatich rokov svojej existencie stihla vstúpiť do života tisícok ľudí viacerých generácií. Jej prví absolventi sú dnes už na dôchodku. Jeden z najstarších pedagógov, ktorí stáli pri jej zrode, JUDr. Mgr. Gejza Višňovský, žiaľ zomrel vo veku94 rokov krátko potom, ako si stihol pre túto pamätnicu zaspomínať. V pamätnici k 50. výročiu SPŠ – potravinárskej v Nitre nebudú učebné plány, osnovy, hodnotenia predmetových komisií, zoznamy mien pedagógov, zamestnancov, absolventov... Priestor v nej dostanú najmä spomienky bývalých kolegov, dnes už dôchodcov, ktorí na škole odučili desiatky rokov a vtlačili jej hlboko ľudské a nezameniteľné genius loci. Tie majú veľkú výpovednú hodnotu a prezradia o rokoch minulých najviac. Veríme, že ich spomínanie, doplnené dobovými fotografiami, bude aj pre súčasných pedagógov, zamestnancov i študentov školy zaujímavé a inšpiratívne.

Všetkým patrí vďaka a uznanie. Rovnako tým, ktorí jej ešte ako batoľaťu pomáhali pri jej zrode, tým, ktorí ju viedli počas búrlivých rokov puberty a dospievania, i tým, ktorí ju priviedli až do zrelého veku päťdesiatničky. Nemožno nespomenúť ani rodičov, ktorí jej verili a zverili svoje deti. So zadosťučinením môžeme konštatovať, že dnes už školské lavice „derú“ ich vlastné deti a dialóg viacerých starších pedagógov so svojimi bývalými žiakmi má pokračovanie ako dialóg s rodičmi svojich súčasných študentov. Nikto z tisícok ľudí, ktorí so Strednou priemyselnou školou potravinárskou v Nitre spojili istú etapu svojho života nebol len akousi  súčiastkou, ozubeným kolieskom, potrebným pre jej fungovanie. Každý jeden bol dôležitý, všetci tu zanechali výraznú stopu . A čo nám bolo a verme, že ešte dlhé roky bude vďaka škole dopriate? Istota, že opäť ráno stretneme zvedavé, ale aj patrične kritické tváre našich žiakov, istota, že nás na ulici pozdraví a spýta sa, ako sa nám darí bývalý žiak alebo kolega. To vôbec nie je málo...

 

Poprajme našej jubilantke, aby v nej učili ľudia múdri duchom a aby sa v nej učili ešte ďalšie generácie žiakov prahnúcich po vzdelaní.